Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 4 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-37-47.png
  Nhận thức về bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, có nơi, có lúc còn xem nhẹ, buông lỏng. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải giải đáp cả về lý luận và thực tiễn.
  Tập 4 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa là công trình khoa học giàu tính thực tiễn và bút chiến, đẩy mạnh đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc bản chất truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam.
  Nội dung Tập 4 gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh văn hoá.
  Chương 2: Kết quả và kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam.
  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam hiện nay.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 4-Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Văn Hóa
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 225 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6513
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page