Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 5 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-31-17.png
  Tình hình thế giới và khu vực hiện nay có những diễn biến phức tạp, khó lường, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Tập 5 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng tập trung phân tích những vấn đề lý luận, thực tiễn, các yếu tố tác động, yêu cầu, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt nam trong tình hình mới.
  Nội dung Tập 5 gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý về luận phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh quốc phòng ở Việt Nam.
  Chương 2: Kết quả và kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam.
  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam hiện nay.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 5-Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Quốc Phòng
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 247 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6514
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page