Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 6 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-26-2.png
  Từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập khá nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên về vấn đề này chưa thống nhất.
  Tập 6 với tiêu đề Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay tập trung luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay; khái quát những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đồng thời nêu rõ những vấn đề đặt ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới.
  Nội dung Tập 6 gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay.
  Chương 2: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay.
  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam hiện nay.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 6-Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6515
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page