Phòng Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Môi Trường Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Kinh Doanh Ở TP Hồ Chí Minh

Discussion in 'Tủ Sách Nghệ Thuật & Mỹ Thuật' started by khosangocom, Nov 10, 2016.

 1. khosangocom

  khosangocom New Member

  [​IMG]
  Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tích cực đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, từng bước hội nhập sâu rộng và toàn diện với quốc tế. Bên cạnh những lợi ích to lớn đạt được như thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường do tình trạng ô nhiễm và huỷ hoại môi trường ngày càng gia tăng, trong đó có những vấn đề mang yếu tố nước ngoài.
  Việc giải quyết hài hoà mối quan hệ “phát triển bền vững - an sinh xã hội - bảo vệ môi trường” trở thành một trong những yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, được Chính phủ nêu rõ trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 -2011 và tiếp tục được đặt ra trong dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X chuẩn bị trình Đại hội lần thứ 11 của Đảng.
  • Phòng Chống Vi Phạm Pháp Luật Về Môi Trường Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Kinh Doanh Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • PGS.TS. Trương Thị Hiền
  • 218 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/Phongchong_id2164/Phongchong_id2164.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 10, 2016

Share This Page