Phụ Nữ Vận Động (NXB Tiếng Dân 1928) - Dã Lan, 56 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Jun 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-16_13-46-33.png
  Vẩn—đề phụ-nữ thực ra thì phát-sinh từ hồi tìại-cách-mạnh Pháp, mà Đại-cách-mạnh Pháp Jà do ảuh-bưưng của học thuyểl Rút-xô (Rousseau) mà gày nên. Truy nguyên cho xa nữa thi Rút-xỏ cung chịu ảnh-hưởng của tư tưởng Luy-tế (Luther) là nhà thủ-lãnh cuộc Tồn - giốo-đại-cách-mạnh hồi thể-kv thứ 16. Chủ-nghĩa của Rút-xô là chủ-nghĩa tự-nhiên, tư-tưỏrng của Rủt-xô là tư-tưỏrng tự-do bình dằng, nhàn-quvèn dàn-quyền, chinh là cái căn-bân bài Tuyẻn-ngôn năm 1789. Kẽ thực ra thi Rút-xô không phái chủ-trương nữ-quyen, chỉ nói rằng ngưừi ta khi mới sinh ra đèu là thiện cả, sau vi xă-hội tồ chức, vì oai-quyền, qui-phạra, nhân-tập mà mẩt cải tinh tự-do; nhưng theo tư-tưởng ấy thi dối với dàn bà có thề nhận râng dịa-vị đàn bà kém dịa vị đàn óng là một cải tệ sinh ra bởi xã-hội. Hai chữ nữ-quyen xuất hiện là vì lẽ dó.
  • Phụ Nữ Vận Động
  • NXB Tiếng Dân 1928
  • Dã Lan
  • 56 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/750BB393E024530
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 16, 2021

Share This Page