Phương Pháp Dạy Học Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phan Trọng Luận, 416 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by admin, Mar 28, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-16_8-52-6.png
  Những nám qua, số trường Dại học uà Cao dàng Sư phạm . ttrong nước dược mở thém nhiều. Số lượng sinh viền ngừ văn và < ccán bô giàng dạy vẽ phương pháp vởn củng dồng lên. Diều dang ỉ vmi mưng là chúng ta dã có thêm dược non một chục phó tiến . Sĩỉ chuyẻn ngành phương phảp dược dào tạo từ nưóc ngoài vẽ. TThành tựu vè lí luận dạy học, về phương pháp dạy ván và nhiều ì nigành khoa học liên quan tăng lên rỏ rét. Nhiầu cồng trình về (c:huyên ngành dã dươc xuát bàn. Kinh nghiệm giảng dạy của ị gỊiàng viên các trương Dại học và Cao dáng củng như cùa dông (ứiào giáo uién phó thông dén nay dá khá dày dạn. Một cuốn ịgỊiáo trinh cùa trường Dại học sư phạm Hà Nội viết cách dây i hiơn hai mươi năm, di nhiên không còn dáp ứng nối những dòi í hiòi ngày càng cao của các trường dại học và cao dàng trong cà ì mước. Biên soạn lại một giáo trình mỏi ngày càng trở nén bức 11thiết. Thê nhưng. cóng việc lại không dơn giản như mong muốn. iAVếí/ khổng cỏ quyết tám chi dạo của Cục các trường sư phạm, (Cĩùa Hội dồng bộ mòn ngữ vãn Bộ Giáo dục, nhát là sự khi ch ì Uệ, giúp dở tận tinh cùa Nhà xuát bàn Giáo dục thì chác hàn lUà cuốn giáo trinh dân nay ván chưa có thẻ ra niảt dồng nghiệp.
  • Phương Pháp Dạy Học Văn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Phan Trọng Luận, Trương Dĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thế Phiệt
  • 416 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81158
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1041300
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 16, 2021

Share This Page