Phương pháp dạy lịch sử - Ts. Nguyễn Thị Côi

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Học phần này nhằm giúp sinh viên nắm vững, hiểu sâu sắc hơn những lý luận chung về bài học lịch sử ở trường phổ thông. Bao gồm khái niệm, mục tiêu, cấu trúc, các loại bài, những yêu cầu cơ bản đối với bài học lịch sử, các công việc chuẩn bị và tiến hành bài học lịch sử ở trường phổ thông. Đồng thời thông qua các ví dụ cũng nhằm giúp sinh viên biết cách vận dụng lý luận đã học vào các bài lịch sử cụ thể.
  Giáo trình giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về bài học lịch sử ở trường phổ thông. Đó là những quan niệm về hiệu quả bài học lịch sử và các biện pháp nâng cao hiểu quả bài học lịch sử.
  Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các biện pháp vào chuẩn bị, tiến hành các bài học cụ thể.
  Kiến thức đạt được
  • Củng cố, nâng cao nhận thức lý luận cơ bản về bài học lịch sử. Trên cơ sở đó đi sâu tìm hiểu những biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử trong tình hình hiện nay.
  • Rèn luyện kỹ năng vận dụng những lý luận trên vào dạy học một bài học lịch sử cụ thể.
  • Bồi dưỡng thái độ chuyên cần, nghiêm túc trong lao động học tập và lòng yêu nghề.
  Kiến thức cần thiết
  Sinh viên phải học hết các phần của Phương pháp dạy học lịch sử đại cương.

  Download nội dung giáo trình.
  Chú ý:
  Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.
  Các yêu cầu kỹ thuật
  Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:
  - Phần mềm Reload Player
  - Phần mềm JavaRuntime Enviroment
  Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.
  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page