Phương Pháp Lãnh Đạo Và Quản Lý Nhà Trường Hiệu Quả (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Kiên Trường

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by AA2, Feb 26, 2021.

  1. AA2

    AA2 Member

    [​IMG]
    Chương I : Tổ chức giảng dạy và học tập trong nhà trường : vấn đề cải tiến và thực hiện hiệu quả các hoạt động tổ chức trong giáo dục1. Sự phân tích và các lý thuyết vè tổ chức2. Hiệu quả trong hoạt động nhà trường : Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành3. Quản lý thay đổi đối với cải thiện trung học / đại họcChương II : Hoạch định chiến lược, tổ chức quản lý chất lượng và khai thác hiệu quả các nguồn lực: vấn đề phát triển tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý giáo dục1. Cá nhân và việc phát triển tính chuyên nghiệp2. Tổ chức và việc phát triển tính chuyên nghiệpChương III : Lãnh đạo và quản lý Nhà trường hiệu quả1. Lãnh đạo và công việc lãnh đạo2.Làm việc chung sức.
    • Phương Pháp Lãnh Đạo Và Quản Lý Nhà Trường Hiệu Quả
    • NXB Chính Trị 2004
    • Nguyễn Kiên Trường
    • 791 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241334
     
    Last edited by a moderator: Feb 26, 2021

Share This Page