Phương Pháp Lập Trình Warnier (NXB Trẻ 2015) - Dương Quan Thiện, 669 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by thaoanh12, Nov 12, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Tập sách này không đòi hỏi người đọc một kiến thức sâu rộng, miễn là phải có một tư duy lô gic. Người học các ngôn ngữ khác như Pascal, BASIC, khi muốn ứng dụng ngôn ngữ mình học vào các bài toán quản lý kinh tế, có thể tự mình học được phương pháp này, vì phương pháp WARNIER sẽ đưa tới một tập hợp lệnh được gọi là pseudo-code, từ đó người học ngôn ngữ nào đó có thể suy diễn dịch từ pseudo-code WARNIER qua ngôn ngữ ứng dụng của mình. Đây là điều mà tác giả đã làm với ngôn ngữ dBASE/FoxBASE.
  • Phương Pháp Lập Trình Warnier
  • NXB Trẻ 2015
  • Dương Quan Thiện
  • 669 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
   
  Last edited by a moderator: Nov 12, 2020

Share This Page