Phương Pháp Lồng Ghép Giới Trong Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam - Ngô Minh Hương, 226 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, Apr 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-11-6_23-36-13.png
  Giới là một mồn khoa học còn mới ở Việt Nam, nhưng vẩn để Giới đả được các cơ quan quan tâm nghiên cứu đê đưa vân đề giới vào cuộc sông; vấn đề giới đã trò thảnh môn học ở một số trường đại học và giới đã được lồng ghép vào các chính sách, các chương trình, dự án phát triển và đặc biệt là các dự án xoá đói giảm nghèo. Song đến nay các hoạt động này còn ờ mức hạn chế. Ớ đãu đó trên đất nước ta vẫn còn hiện tượng bất bình đắng giới. Vì vậy việc tiếp tục nghiên cứu, dao tạo và đưa vấn đế Giởì vào cuộc sống vấn là một việc làm cẩn dược quan tâm. Cuỗn sách 'Phương pháp lổng ghép giới trong xoá dói giảm nghèo ở Việt Nam"dược biên soạn nhầm cung cấp tới bạn đọc, giảng viên, sinh viên củng như các cán bộ đang triển khai cồng tác giảm nghèo ở các địa phương nhừng kiến thức cơ bản về Giới, xoá đói giảm nghèo và dặc biệt là cách thức làm thế nào để lồng ghép vấn đề giới vào cổng tác giam nghèo một cách có hiệu quả.
  • Phương Pháp Lồng Ghép Giới Trong Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam
  • Ngô Minh Hương, Nguyễn Thị Thuận
  • NXB Lao Động Xã Hội 2008
  • 226 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PC40mB16p75y-tY6uAS8ZFeaXRS4jXfm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 6, 2023

Share This Page