Phương Pháp Nghiên Cứu Công Tác Xã Hội Cộng Đồng Và Các Ngành Khoa Học Xã Hội - Nguyễn Trung Hải

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jul 31, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu khoa học vừa được coi là khoa học vừa được coi là nghệ thuật và cả hai ý nghĩa khoa học và nghệ thuật đó đều nằm trong bản thân từ “phương pháp”, cụ thể hơn là năm trong bản thân từ “phương pháp nghiên cứu". Là khoa học là vì để tiến hành một cuộc nghiên cứu, nhà nghiên cứu cân vận dụng động thời phương pháp luận và phương pháp thu thập thông tin theo những quy trình nhất định, chặt chẽ, rong đó phương pháp luận lại được tô hợp từ nhiều bộ phân nhỏ hơn như: vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, hướng tiếp cận nghiên cứu, mục đích/nhiệm vụ nghiên cứu ..., đông thời phương pháp thu thập thông tin cũng có nhiêu loại hình khác nhau như: thu thập thông tin bằng bảng hỏi, bằng phỏng vấn sâu, bằng tọa đàm thảo luận nhóm ... mà mỗi phương pháp đều có những yêu câu cụ thể đối với nhà nghiên cứu.
  • Phương Pháp Nghiên Cứu Công Tác Xã Hội Cộng Đồng Và Các Ngành Khoa Học Xã Hội
  • NXB Lao Động Xã Hội 2012
  • Nguyễn Trung Hải
  • 227 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4831
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page