Phương Pháp Nghiên Cứu Định Lượng Và Những Nghiên Cứu Thực Tiễn Trong Kinh Tế Phát Triển Nông Nghiệp

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 1, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát triển kinh tế và nông nghiệp là những lĩnh vực rộng lớn, đa dạng cho nghiên cứu, nhất là ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Trong nghiên cứu, để đi đến những kết luận từ những phát hiện đòi hỏi phải xác lập những luận cứ khoa học. Đây cũng là thách thức và thể hiện giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu. Trong thực tiễn ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu, mặc dù có sự nỗ lực rất lớn nhưng vẫn còn lúng túng và chưa trình bày được phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế trong tiếp cận nghiên cứu, nhất là phương pháp nghiên cứu định lượng.
  Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế phát triển và kinh tế nông nghiệp. Phương pháp nghiên cứu định lượng khác với nghiên cứu định tính ở chỗ dữ liệu được dùng để khám phá bản chất của các hiện tượng kinh tế. Dựa trên những dữ liệu thu thập, các công cụ thống kê, mô hình kinh tế lượng được sử dụng nhằm tìm hiểu bản chất của hiện tượng và mang tính khái quát cho số đông nghiên cứu. Đôi lúc chúng ta thường ngộ nhận, tiếp cận định lượng là phải dùng các mô hình kinh tế lượng. Điều này đúng nhưng chưa đủ! Mô hình định lượng được hình thành trên những nền tảng lý thuyết kinh tế học nào? Thiếu kiến thức này sẽ không thể có mô hình định lượng. Có lý thuyết, mô hình định lượng nhưng nếu thiếu kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê thì nhà nghiên cứu cũng khó có thể tiếp cận được phương pháp định lượng theo đúng bản chất của nó.
  • Phương Pháp Nghiên Cứu Định Lượng Và Những Nghiên Cứu Thực Tiễn Trong Kinh Tế Phát Triển Nông Nghiệp
  • NXB Phương Đông 2012
  • Tác giả: Đinh Phi Hổ
  • 451 Trang
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 17, 2021

Share This Page