Phương Pháp Phân Tích Các Tác Phẩm Kinh Điển Của Triết Học Mác-Lênin Phần 1-C.Mác Và Ph.Ăng-ghen

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-29_10-38-21.png
  Có nhiều cách tiếp cận để nhận thức lại di sản của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó vận dụng những nguyên tắc phương pháp luận duy vật biện chứng: khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử - cụ thể và thực tiễn là một trong những cách tiếp cận đáng tin cậy và phù hợp nhất. Không chỉ chúng ta - những người đứng trên lập trường triết học macxít mà cả những nhà tư tưởng tôn trọng sự thật và có lương tri trên thế giới, thậm chí cả những người có tư tưởng vốn đối lập với hệ tư tưởng macxít, cũng đều thừa nhận (một cách tự giác hay tự phát) những nguyên tắc phương pháp luận này. Tuy nhiên, việc vận dụng như thế nào những nguyên tắc này cho phù hợp với đối tượng xem xét và để đảm bảo tính khoa học của nó còn là một vấn đề cần tiếp tục được thảo luận. Dưới đây, chúng tôi xin đề xuất một số yêu cầu khi vận dụng những nguyên tắc đó trong việc tiếp cận di sản kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • Phương Pháp Phân Tích Các Tác Phẩm Kinh Điển Của Triết Học Mác-Lênin Phần 1-C.Mác Và Ph.Ăng-ghen
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Đinh Ngọc Thạch
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=236418
  https://drive.google.com/file/d/1jl7DM0Ds_b2t6khMyJYEAc5PdCcu95N7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 18, 2022

Share This Page