Phương Pháp Và Kinh Nghiệm Tuyên Truyền, Giới Thiệu Sách Trong Thư Viện Trường Học

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Từ lâu thư viện trường học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường. Nó là cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường nhằm mở rộng kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học của giáo viên và học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên trong nhà trường. “Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. Đồng thời, thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường, thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội,đây là nơi tuyên truyền sách của Đảng và nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, quyết định nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy của giáo viên, thúc đẩy, nâng cao kết quả học tập của học sinh”. Giáo dục học sinh biết cách đọc sách, biết cách chọn sách tốt va phù hợp với lứa tuổi với trình độ của mình ngoài ra còn giúp cho học sinh biết cách ghi chép và biết cách bảo quản sách, giữ gìn không làm nát sách.
  • Phương Pháp Và Kinh Nghiệm Tuyên Truyền, Giới Thiệu Sách Trong Thư Viện Trường Học
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Lê Thị Chinh
  • 213 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62050
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page