Phương Thanh (NXB Quốc Học Thư Xã 1944) - Vương Linh, 128 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Feb 13, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Người xưa đã nói "Thi ngôn chí" thơ cốt để giải tỏ cái chí của mình. Ông Vương Linh đem chí mình thuật ra trong tập "Phương Thanh".
  Chí ông cao, thấp, mạnh, yếu thế nào đọc thơ ông người ta sẽ biết, tôi không muốn khen hay chê. Vì chí tức là tâm hồn. Dù tâm hồn làm nên thi sĩ, song tâm hồn có phải là một vật trượt không gian và thời gian mà sinh hoạt độc lập được đâu? Hoàn cảnh và thời đại ảnh hưởng đến tâm hồn người ta rất sâu sa mạnh mẽ phê bình thơ của một thi gia mà quên không xét đến hoàn cảnh, thời đại thi gia thì sao cho khổi lầm lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page