Phương Thức Sản Xuất Châu Á - Lý Luận Mác-Lênin Và Thực Tiễn Việt Nam - Văn Tạo, 211 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phương thức sản xuất châu Á là một vấn đề khoa học đã được nhiều nhà khoa học thế giới và Việt Nam nghiên cứu. Với sử học Việt Nam, đây cũng là một vấn đề cần thiết cho việc nhận thức các phương thức sản xuất đã có trong lịch sử Việt Nam cùng những di sản của nó. Vì vậy, ở nước ra, từ những năm 60 đến đầu những năm 80, những người làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội đã quan tâm nghiên cứu vẫn để phương thức sản xuất châu Á và da có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này ra mắt độc giả.
  • Phương Thức Sản Xuất Châu Á - Lý Luận Mác-Lênin Và Thực Tiễn Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Văn Tạo
  • 211 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/537
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2017

Share This Page