Phương Thức Sản Xuất Châu Á (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Văn Tạo, 211 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-24_10-41-36.png
  Phương thức sản xuất châu Á là một vấn đề khoa học đã được nhiều nhà khoa học thế giới và Việt Nam nghiên cứu. Với sử học Việt Nam, đây cũng là một vấn đề cần thiết cho việc nhận thức các phương thức sản xuất đã có trong lịch sử Việt Nam cùng những di sản của nó. Vì vậy, ở nước ra, từ những năm 60 đến đầu những năm 80, những người làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội đã quan tâm nghiên cứu vẫn để phương thức sản xuất châu Á và da có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này ra mắt độc giả.
  • Phương Thức Sản Xuất Châu Á
  • Lý Luận Mác-Lênin Và Thực Tiễn Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Văn Tạo
  • 211 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/537
  https://drive.google.com/file/d/17j_xjGdXJ6bhy-GkApJz9qlJ53GqD1I2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 24, 2022

Share This Page