QCVN 01-162-2014-BNNPTNT - Quy Trình Giám Định Bọ Trĩ Cam (Scirtothrips Aurantii Faure)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Feb 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  QCVN 01-162-2014-BNNPTNT - Quy Trình Giám Định Bọ Trĩ Cam (Scirtothrips Aurantii Faure) Là Dịch Hại Kiểm Dịch Thực Vật Của Việt Nam
  Quy chuẩn này áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc cho việc giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam.
  Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (viết tắt là KDTV) tại Việt Nam thực hiện giám định bọ trĩ cam (Scirtothrips aurantii Faure) là dịch hại KDTV nhóm I thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page