QCVN 01-20-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Xây Dựng Danh Mục Dịch Hại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-20-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Xây Dựng Danh Mục Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh
  Quy chuẩn này qui định các bước xây dựng danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động kiểm dịch thực vật (viết tắt là KDTV) trên phạm vi toàn quốc. Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Là bất cứ loài, chủng hoặc dạng sinh học thực vật, động vật hoặc vi sinh vật nào gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật, bao gồm: côn trùng, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, vi rút, phytophasma, cỏ dại, chuột và các sinh vật khác gây hại tài nguyên thực vật (dưới đây được gọi tắt là dịch hại).
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page