QCVN 01-33-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Giám Định Bệnh Cây Hương Lúa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-33-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Giám Định Bệnh Cây Hương Lúa (Balansia Oryzae - Sativae Hashioka) Là Dịch Hại Kiểm Dịch Thực Vật Của Việt Nam
  Quy chuẩn này quy định quy trình giám định bệnh cây hương lúa (Balansia oryzae- sativae Hashioka)- là dịch hại kiểm dịch thực vật nhóm II của Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (viết tắt là KDTV) thực hiện giám định bệnh cây hương lúa (Balansia oryzae- sativae Hashioka)- là dịch hại kiểm dịch thực vật (KDTV) nhóm II thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Dịch hại kiểm dịch thực vật: Là loài dịch hại có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tài nguyên thực vật trong một vùng mà ở đó loài sinh vật này chưa xuất hiện hoặc xuất hiện có phân bố hẹp và phải được kiểm soát chính thức.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page