QCVN 01-36-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Phân Tích Nguy Cơ Dịch Hại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-36-2010-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Trình Phân Tích Nguy Cơ Dịch Hại Là Cỏ Dại Từ Nước Ngoài Vào Việt Nam
  Qui chuẩn này áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc cho việc phân tích nguy cơ dịch hại đối với cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc diện phải phân tích nguy cơ dịch hại. Quy chuẩn này là phần bổ sung cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu. Quy chuẩn này được áp dụng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc phân tích nguy cơ dịch hại đối với cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam. Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Dịch hại: Bất cứ loài, chủng hoặc dạng sinh học của thực vật, động vật hoặc vi sinh vật nào gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page