QCVN 01-43-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khảo Nghiệm Kiểm Định Bò Giống Hướng Sữa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-43-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khảo Nghiệm Kiểm Định Bò Giống Hướng Sữa
  Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm, kiểm định bò giống hướng sữa tại Việt Nam. Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Khảo nghiệm là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định giống vật nuôi mới nhập khẩu lần đầu hoặc giống vật nuôi mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng của giống đó. Kiểm định là việc kiểm tra, đánh giá lại năng suất, chất lượng của giống vật nuôi sau khi đưa ra sản xuất.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page