QCVN 01-72-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khảo Nghiệm Kiểm Định Dê Giống

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-72-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khảo Nghiệm Kiểm Định Dê Giống
  Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định dê giống. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm, kiểm định dê giống tại Việt Nam. Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Khảo nghiệm dê giống là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định dê giống mới nhập khẩu lần đầu hoặc dê giống mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng của giống đó. Kiểm định dê giống là việc kiểm tra, đánh giá lại năng suất, chất lượng của dê giống sau khi đưa ra sản xuất. Dê giống bao gồm dê giống hướng sữa, dê giống hướng thịt và dê giống kiêm dụng.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page