QCVN 01-81-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Thủy Sản Giống

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-81-2011-BNNPTNT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Thủy Sản Giống - Điều Kiện Vệ Sinh Thú Y
  Phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống. Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản giống trên phạm vi cả nước. Riêng đối với các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thủy sản, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp theo quy định tại khoản 2 điều 36 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì không thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn này. Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản giống: Là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất hoặc ương, lưu thủy sản giống, sử dụng để nuôi hoặc bán cho các cơ sở nuôi thủy sản khác, do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page