QCVN 01-85-2012-BNNPTNT - Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Sử Dụng Của Giống Thuốc Lá Vàng Sấy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 01-85-2012-BNNPTNT - Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Sử Dụng Của Giống Thuốc Lá Vàng Sấy
  QCVN 01-85:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 426:2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-85:2012/BNNPTNT do Cục Trồng trọt phối hợp với Công ty TNHH 1TV Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được ban hành tại Thông tư số 24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 6 năm 2012. Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (Khảo nghiệm VCU) đối với các giống thuốc lá vàng sấy mới thuộc loài Nicotiana tabacum L. được chọn tạo trong nước và nhập nội.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page