QCVN 05:2009/BTNMT-QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 17, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 06:2009/BTNMT do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ pháp chế trình duyệt. Ban hành kèm theo thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 7 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BTNMT

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 17, 2014

Share This Page