QCVN 05-2012-BCT - QCKTQG về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 10, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page