QCVN 08:2009/BXD- QCKTQG về công trình ngầm đô thị- Phần 1:Tầu điện ngầm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 08 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dụng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình và Môi trường duyệt và được ban hành theo Thông tư sổ:......../2009/TT-BXD ngày.......tháng......năm 2009 của Bộ trưởng Độ Xây dựng.
  Quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD bao gồm các phần:
  Phần 1. Tầu điện ngầm;
  Phần 2. Gara

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page