QCVN 09:2010/BTTTT-QCKTQG về tiếp đất cho các trạm viễn thông

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 9:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141:1999 (soát xét lần 1) "Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 571/1999/QĐ-TCBĐ ngày 23 tháng 8 năm 1999 của Tồng cục trưởng Tồng cục Bưu điện (nay là Độ Thông tin vả Truyền thông).
  Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 9: 2010/BTTTT phù hợp vởi Khuyến nghị K.27 của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T) và tiêu chuần ETS 300 253 của Viện Tiêu chuần Viễn thông châu Ẳu (ETSI).
  QCVN 9:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/201 (VTT-BI I 11 ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trương Bộ Thông tin và Truyền thông.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page