QCVN 1-2009-BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nguyên liệu điezen và nguyên liệu sinh học

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 27, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 1 : 2009/BKHCN thay thế QCVN 1 : 2007/BKHCN.
  QCVN 1 : 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


  Link Dowload: http://qcvn.gov.vn/FileUpload/Documents/Xang Dau/Quy chuan/QCVN 1_ 2009_BKHCN.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page