QCVN 10-2010-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Máy Bơm Nước Chữa Cháy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 10-2010-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Máy Bơm Nước Chữa Cháy
  QCVN 10: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy biên soạn, Tổng cục Dự trữNhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BTCngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, thủ tục giao nhận, vận chuyển, bảo quản và yêu cầu quản lý chất lượng đối với máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ nhà nước. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý; giao nhận và bảo quản máy bơm nước chữa cháy nhập kho dự trữ nhà nước.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Cơ Khí
  http://www.chicuctdc.gov.vn/files/QCVN 10_2010-BTC .doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page