QCVN 11-2010-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Thóc Bảo Quản Thoáng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 11-2010-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà Nước Đối Với Thóc Bảo Quản Thoáng
  QCVN 11: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTCngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và công tác quản lý đối với thóc bảo quản thoáng trong các loại hình kho dự trữ nhà nước hiện có của Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo quản thóc dự trữ nhà nước.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page