QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 5, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường vàVụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số/2008/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page