QCVN 14-2011-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà nước Đối Với Thóc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 14-2011-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Nhà nước Đối Với Thóc
  QCVN 14:2011/BTC thay thế QCVN 1:2008/BTC và QCVN 11:2010/BTC;
  QCVN 14: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, kiểm tra, giao nhận (mua, bán), bảo quản và công tác quản lý đối với thóc dự trữ nhà nước được bảo quản trong điều kiện thông thoáng tự nhiên (bảo quản thoáng) hoặc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp tại các loại hình kho dự trữ nhà nước hiện có của Việt Nam.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page