QCVN 16-2004-BXD - Quy Chuẩn kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 16-2004-BXD - Quy Chuẩn kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
  Quy chuẩn QCVN 16-9:2014/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam Quy chuẩn QCVN 16-9:2014/BXD không áp dụng cho sản phẩm cửa sổ, cửa đi nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ có số lượng mỗi loại sản phẩm không lớn hơn 03 bộ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm cửa sổ, cửa đi. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan. Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm cửa sổ, cửa đi.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page