QCVN 16:2008/BTNMT QCKTQG về mã luật khí tượng bề mặt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 15, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 16: 2008/BTNMT do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia biên soạn, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến ñổi khí hậu trình duyệt và ñược ban hành theo Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008.
  Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành 94 TCN 14 – 2006, Mã luật khí tượng bề mặt, ban hành theo Quyết ñịnh số 18/2006/Qð-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2006.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page