QCVN 16:2011/BXD- QCKTQG về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 17, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 16:2011/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  Quy chuẩn QCVN 16:2011/BXD bao gồm các phần sau đây:
  QCVN 16-1:2011/BXD Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng
  QCVN 16-2:2011/BXD Nhóm sản phẩm kính xây dựng
  QCVN 16-3:2011/BXD Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông
  QCVN 16-4:2011/BXD Nhóm sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; hợp kim
  nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ
  QCVN 16-5:2011/BXD Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe
  QCVN 16-6:2011/BXD Nhóm sản phẩm gạch ốp lát
  Link Download
  http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01/TT 11-kem.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 12, 2015

Share This Page