QCVN 16-2014-BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 16-2014-BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
  QCVN 16:2014/BXD thay thế QCVN 16:2011/BXD. QCVN 16:2014/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm duyệt và ñược ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này quy ñịnh các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ ñối với các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Phần 2 (sau ñây gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) ñược sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page