QCVN 17-2014-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Muối Ăn Dự Trữ Quốc Gia

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 17-2014-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Muối Ăn Dự Trữ Quốc Gia
  QCVN 17: 2014/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 27/ 2014/TT-BTCngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và yêu cầu quản lý đối với muối ăn dự trữ quốc gia. Quy chuẩn áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý muối ăn dự trữ quốc gia.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page