QCVN 18-2004-BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia An Toàn Trong Xây Dựng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 18-2004-BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia An Toàn Trong Xây Dựng
  QCVN 18:2014/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm ñịnh, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (sau ñây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao ñộng, kiểm ñịnh an toàn máy móc trên công trường tuân theo các quy ñịnh hiện hành của Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page