QCVN 2-2008-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Quốc Gia Đối Với Máy Phát Điện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  QCVN 2-2008-BTC - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Dự Trữ Quốc Gia Đối Với Máy Phát Điện
  QCVN 2: 2008/BTC do Trung tâm Khoa học bảo quản và Bồi dưỡng nghiệp vụ biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Quy chuẩn này quy định những yêu cầu về thủ tục kiểm tra khi giao nhận, vận chuyển và bảo quản lưu kho đối với máy phát điện do Cục Dự trữ quốc gia (DTQG ) trực tiếp quản lý. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến máy phát điện do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Cơ Khí
  http://www.chicuctdc.gov.vn/files/QCVN 2_2008-BTC.doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page