QCVN 28:2010/BTTTT-QCKTQG về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat -C sử dụng trên tàu biển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 20, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 28:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-248:2006 "Thiết thiết bị trạm mặt đất Inmarsat -C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật " ban hành theo quyết định số 30/2006/QĐ-BBVCT ngày 5/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page