QCVN 30-2010-BTNMT - QCKTQG về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 30-2010-BTNMT do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục môi trường Vụ Khoa học - Công nghệ , Vụ pháp chế trình duyệt và được ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGTVT ngày28 tháng 12 năm 2010.

  Link Dowload :http://portal.tcvn.vn/media/41_2010_TT-BTNMT_10212211.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page