QCVN 31-2010-BTNMT - QCKTQG về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 31-2010-BTNMT do tổ soạn thảo thông tư của bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường quy định QCKTQG về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu biên soạn, Tổng cục môi trường, Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ pháp chế trình duyệt và được ban hành theo thông tư số 43/2010/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2010.

  Link Dowload : http://portal.tcvn.vn/media/43_2010_TT-BTNMT_10212209.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page