QCVN 32:2010/BTTTT-QCKTQG về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 20, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 32:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-135:2003 "Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông- Yêu cầu kỹ thuật " ban hành theo quyết định số 1061/2001/QĐ-BBVCT ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page