QCVN 34-2010-BTNMT - QCKTQG về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 34-2010-BTNMT do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục môi trường Vụ Khoa học - Công nghệ , Vụ pháp chế trình duyệt và được ban hành theo thông tư số 42/2010/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2010.

  Link Dowload :http://portal.tcvn.vn/media/42_2010_TT-BTNMT_10212210.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page