QCVN 34:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 8, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 34:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng ục Môi trường, VỤ KHoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư Số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 thắng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và MÔi trường

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page