QCVN 35:2011/BTTTT-QCKTQG về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 21, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 35:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-176:2006 "Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất- Yêu cầu kỹ thuật " ban hành theo quyết định số 29/2006/QĐ-BBVCT ngày 5/9/2006của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page