QCVN 36:2011/BTTTT-QCKTQG về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 21, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 36:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-186:2006 "Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất- Tiêu chuẩn chất lượng " ban hành theo quyết định số 29/2006/QĐ-BBVCT ngày 5/9/2006của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page