QCVN 37:2011/BTTTT-QCKTQG về thiết bị vôtuyến lưu động mặtđất có ăngten liền dùng cho thoại tương tự

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 21, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  QCVN 37:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-232:2006 "Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự - yêu cầu kỹ thuật " ban hành theo quyết định số 28/2005/QĐ-BBVCT ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page